TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Arkadag gadamy düşen kitaphana (Döwlet kitaphanasyna bagyşlanýar) atly Bibliografiýa görkezijileri

Medeniýet bilen ykbaldaş ömür :Bägül Nurmyradowa

Baş Redaktor
 Men dünýäniň ýadynda galýan ynsan ömürleri barada pikire çümenimde, näme üçindir, “Ömür arabasy” atly liriki eserimden şeýle ýazgylar aňymda janlandy: “Dünýä   hiç tükenmez äpet bir...