TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Arçman»

Kemine teatry täze eseri sahnalaşdyrýar

Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry şu günler «Arçman rowaýaty» atly täze drama eserini sahnalaşdyrýar ― diýip, «Edebiýat we sungat» gazeti habar berýär. Eseriň edebi...

Şäherara awtobus gatnawlary wagtlaýyn çäklendirildi

Ata Watan Eserleri
Şu günden ― 15-nji iýuldan başlap, Türkmenistanda şäherara awtobus gatnawlary wagtlaýynça çäklendirildi. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentligi öz resmi saýtynda habar berdi. Arassalaýyş we zyýansyzlandyryş işleriniň...

Beýleki Şypahanalar halka hyzmat eder

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Göni  wideoaragatnaşyga çagyrylan saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow ýolbaşçylyk...