TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Arbitraž kazyýeti

Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň tejribeleli kazylarynyň geçiren okuw sapagy

30-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň tejribeleli kazylarynyň gatnaşmagynda   halkara hukugy fakultetinde bilim alýan  talyplary üçin  hünärlerini has-da  kämilleşdirmäge...