TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Arazgeldiýewa Gülzada

7-nji iýun halkara ertirlik güni

Gündelik naharlaryň iň möhümi ertirlikdir. Ertirlik nahary günüň ilkinji naharydyr we bedene günüň dowamynda zerur iýmitleri almaga mümkinçilik berýär. Geçirilen barlaglar, esasanam ösüş döwürinde çagalar...

Ýapon maňyzynyň peýdasy

Rus dilinde (Кешью) ady bilen tanalýan özüniň iýmitlik gymmaty bilen tapawutlanýan Ýapon maňyzy tropiki klimatlarda ösdürilip ýetişdirilýär. Ol adamyň bedenine örän ýokumly bolup, onuň gabygyndan...

Şetdaly agajy  

 Şetdalynyň ösdürilip ýetişdirilýän ýurtlary Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan, Demirgazyk Kawkaz, Moldowa. Özbegistanda şetdaly has köp meýdanda ösdürilip ýetişdirilýär. Şetdalynyň 6 sany görnüşi bolup, esasylary: adaty şetdaly...