TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

arassaçylyk

Koronawirus babatda täze çäklendirmeler giriziler

Baş Redaktor
Dünýäde pandemiýa keseliniň ýaýramagy bilen Türkiýäniň Stambul şäheriniň arassaçylyk geňeşi, koronawirusyň ýokaşmagyna garşy çäreleriň çäginde täze kararlar kabul etdi. Kararda şäher we şäherara ýolagçy syýahatynda,...

Arassa eller — sagdynlygyň baş şerti

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi ýokanç keselleriň öňüni almakda uly ähmiýete eýedir. Dürli ýokanç keselleriň öňüni almak üçin her bir adam, ylaýta-da, çagalar arassaçylyk düzgünlerbedeini...

Ertir – daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni

Ata Watan Eserleri
Alymlaryň bellemeklerine görä, häzirki wagtda 1 milliona golaý haýwanyň we ösümlik görnüşiniň ýok bolmak howpy bar. Olar dünýäde daşky gurşawyň hapalanmagy we howanyň üýtgemegi, tokaý...

Ykjam telefonlaryňyzy arassalap duruň!

Ata Watan Eserleri
Tehnologiýalaryň ösen döwründe iň köp ulanylýan şahsy enjam ykjam telefonlardyr. Dünýä lukmançylygy käbir wiruslaryň we ýokanç keselleriň telefonlar arkaly hem ýokuşyp biljekdigini aýdýarlar. Şonuň üçin...