TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

arap ýurtlary

Katarda gadymy däbi: Laçyn baýramy

Ata Watan Eserleri
Kataryň paýtagty Doha şäherinde aýlag ýurtlaryndan 1500-den gowrak gatnaşyjy bilen geçirilen adaty “Laçyn we aw” festiwaly şu ýyl hem gyzykly reňkli sahnalara şaýatlyk edýär. Buýsanç,...