TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

är-aýalyň biri ölende

Nikanyň bozulmagy we nikanyň bes edilmeginiň bellige alynmagy

Nika är-aýalyň (olaryň biriniň) arzasy boýunça, şeýle hem kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen äriniň (aýalynyň) hossarynyň arzasy boýunça bozulýar. Nika şu halatlarda...