TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Apple” kompaniýasy

Meşhur “Apple” kompaniýasy : barada bilýärdiňizmi?

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasy 1976-njy ýylyň 1-nji aprelinde döredilip, baş edarasy ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Kupertino şäherinde ýerleşýär. “Apple” kompaniýasy sarp ediş elektronikasyny, kompýuter programma üpjünçiligini we onlaýn...

“iPhone 12” : Täze modeliň aýratynlyklary

Baş Redaktor
Birnäçe sagat mundan öň “iPhone 12” modelleri tanyşdyryldy. Täze modeller: “iPhone 12 mini”, “iPhone 12”, “iPhone 12 Pro” “iPhone 12 Pro Max” Ýokaryda görkezilen täze...

“Apple”-iň Hindistandaky onlaýn dükany

“Apple” kompaniýasy eýýäm 20 ýyldan gowrak Hindistanda hereket edýär. “Apple” dünýädäki iň uly ykdysadyýetli ýurtlaryň biri üçin meýilnamalarynda möhüm sepgit bolup, ýurtda onlaýn dükanyny açdy....

Suw üstündäki ilkinji dükany taýýar

Dünýädäki tehnologiýa ägirtleriniň biri bolan “Apple” kompaniýasy suw üstünde dükanyň gurluşyk işi tamamlandy. Singapurda ýerleşýän bu dükan ýakynda açylar. Täze açyljak dükan kompaniýanyň Singapurda 3-nji...

Bazar bahasy 2 trillion dollar

ABŞ-nyň dünýä belli “Apple” kompaniýasynyň paýnamalary 1,33 göterim artyp, 468,42 dollara deň boldy. Şeýlelikde, kompaniýanyň bazar bahasy 2 trillion dollara barabar boldy.  Mundan ozal, bazar...

Tim Kuk milliarderleriň sanawynda

Dünýä belli “Apple” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kukyň baýlygy 1 milliard dollardan geçdi. Kompaniýanyň paýnamalarynyň ýokarlanmagy bilen Tim Kuk milliarderleriň sanawyna goşuldy. 9 ýyl mundan ozal...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda telegepleşikler...

“Apple” emeli aň üçin 20 kompaniýa satyn aldy

“Apple” kompaniýasy emeli aň tehnologiýalary boýunça işleýän firmalary iň köp satyn alýan kompaniýa boldy. “CB Insights” -yň hasabatyna görä, “Apple” soňky 10 ýylda emeli aň...

“iPhone” kamerasyna üýtgeşme giriziler

Web sahypalarda ýerleşdirilen habarlara görä, “Apple” kompaniýasy ýakyn wagtda täze çykjak “iPhone” telefonlaryna periskop telefon linzasyny goşar we ol hem kameranyň ýakynlaşdyryş mümkinçiliklerini ep-esli ýokarlandyrar....

“Apple” iň uly dükanyny açýar

“Apple” kompaniýasy Hytaýyň paýtagty Pekinde Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde iň uly dükanyny açdy. Amerikan tehnologiýa kompaniýasy “Apple” Nýu-Ýorkdan soň Hytaýyň Pekin şäherinde ikinji flagman dükanyny açdy....