TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Antraktida

Antraktidada ot gögerýär

Ata Watan Eserleri
Ýer ýüzünde howanyň global maýlamagy Antraktidanyň garlyklarynda ýaşyl suw otlarynyň peýda bolmagyna getirdi. Bu barada «Science Daily» neşiri habar berýär. Maglumatlarda aýdylyşy ýaly, Kembrij uniwersitetiniň...

Buz gämileri Antraktidadan dolandylar

Ata Watan Eserleri
Hytaýa degişli buz gämileri Antraktidada geçiren 36-njy barlag ekspedisiýasyny tamamlap, Watanyna dolandylar. Bu barada «Silkroadnews» agentliginiň habarynda aýdylýar. 198 günde 70 müň deňiz milini geçen...