TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Antonio Kassano we Roýston Drente

Şa toparynyň şowsuz oýunçylary

Ispaniýanyñ “AS” gazeti Şa topary hasaplanýan “Real Madrid” toparynyñ hataryna goşulyp, ýöne netijeli oýny bilen tapawutlaanyp bilmedik, ýagny şowsuz oýunçylaryñ sanawyny taýýarlady. Şa toparynda şowsuz...