Tag : Antarktida

TEHNOLOGIÝA

Emeli intellekt ýüze çykardy

Ata Watan Eserleri
Alymlar emeli intellekt ulanyp, Antraktidada tapylmagyna garaşýan 300,000-den gowrak meteoritiň bardygyny kesgitlediler. Bu daşlaryň tapyljak ýeriniň “hazyna kartasy” taýýarlandy. Ýer ýüzünde tapylan meteoritleriň üçden iki...
DÜNÝÄ

Ereýän buz böleginden 152 milliard tonna suw çykdy

Ata Watan Eserleri
Alymlar 2017-nji ýylda Antraktidadan aýrylan we 2021-nji ýylda ereýän ägirt uly aýsbergden 152 milliard tonna süýji suwuň deňizlere ýaýrandygyny mälim etdiler. Eremegiň bolup biljek täsirleri...
TEHNOLOGIÝA

Antarktidada täsin açyş

Ata Watan Eserleri
60 million höwürtgäni öz içine alýan dünýädäki iň uly balyk köpeltmek koloniýasy Antarktidanyň buz bilen örtülen Weddell deňzinde tapyldy. Maltanyň ululygyny öz içine alýan özboluşly...
DÜNÝÄ

Okeanyň temperaturasy 2021-nji ýylda rekord derejä ýetdi

Ata Watan Eserleri
Täze habara görä, adamlar atmosfera zyňan parnik gazlarynyň köp bolmagy sebäpli 2021-nji ýylda umman suwlary taryhdaky iň ýokary temperatura ýetdi. Gözlegçileriň aýtmagyna görä, 1958-nji ýyldan...
JEMGYÝET

Dünýädäki iň uly aýsberg Antarktidadan aýryldy

Häzirki wagtda dünýäniň iň uly aýsbergi A-76 Antarktidadan uzaklaşdy.  Emeli hemranyň maglumatlaryna esaslanýan «Meteoweb» portaly bu barada habar berdi. Uly aýsbergiň uzynlygy 170 kilometre, ini 25 kilometre...