TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ankara

Koronawirusa garşy burun spreýi döredildi

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň abraýly «Bilkent», «Ankara» we «Hacettepe» uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlykda koronawirusyň öňüni almak üçin burun spreýi işlenip düzüldi. Haýwanlaryň arasynda geçirilen barlaglarda üstünlik gazanan burun spreýi...

Ankaralylar Türkmenistanyň Bitaraplygy bilen tanyşýarlar

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän 2020-nji ýylda Türkmenistan BMG derejesinde yglan edilen hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygyny belleýär we bu...

Türkiýede türkmen tagamlaryna uly gyzyklanma

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäheriniň Keçiören etrabynyň häkiminiň orunbasary Sabiha Akdemir hem-de durmuş işleri boýunça müdiri Buket Paker Türkmenistanyň Ankara şäherindäki ilçihanasyna baryp gördüler. Etrabyň resmi...

Ilkinji “akylly” ýol

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynda Ankara-Nigde arasyndaky uzynlygy 330 kilometre barabar bolan “Türkiýäniň iň akylly ýoly” ulanmaga berildi. Onuň açylyş dabarasynda Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýýyp Ärdogan hem gatnaşdy....

Türkiýede tapylan waksina haýwanlarda synag edildi

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän Hajatdepe uniwersitetiniň alymlary koronowirusa garşy waksinanyň häzir haýwanlarda synag edip görýärler ― diýip, dünýä metbugatynda habar berilýär. Uniwersitetiň professory Ateş...

Daşary ýurtlarda bilim alýan talyplaryň okuw töleglerini tölemek

vepa
Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň resmi saýtynda habar berilişine görä, daşary ýurtlarda bilim alýan talyplaryň okuw töleglerini tölemeklik üçin hyzmatlar hödürleýär. Bu habary Siziň dykkatyňyza hödürleýäris....

Türkmen öğrenciler Ankara’da futbol turnuvasına katıldı

vepa
2019 yılının Türkmenistan’da «Türkmenistan Başarıların Vatanı» yılı olarak ilan edilmesi çerçevesinde ve Türkmenistan’da 5 Nisan – 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında ‘Sağlık ve bahtiyarlık’ sloganıyla...

Türkmen-Türk vatandaşların karşılıklı geliş-gidişleri istişare edildi

vepa
Türkmenistan Dış İşler Bakan yardımcısı Türkiye’de görüşmeler gerçekleştirdi. 13 Mart 2019 tarihinde Ankara gerçekleşen görüşmelerde Türkmenistan Dış işler Bakan yardımcısı Vepa Hacıyevin başkanlığındaki Türkmen heyeti...

Political consultations between the Ministries of Foreign Affairs of Turkmenistan and Turkey

vepa
On the 13th of March 2019, political consultations between the Ministries of Foreign Affairs of Turkmenistan and Turkey were held in Ankara. The delegation headed...