TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ankara şäheri

Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy metbugat maslahatyny geçirdi.

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Ankara şäherinde 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçen ýylda ýurdumyzda geçirilen...

Ankarada syýasy geňeşmeler geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 13-nji martynda Ankara şäherinde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň...