TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Anhel şarlawugy

Anhel-dünýäniň iň uly şarlawugy

Anhel dünýädäki iň uly şarlawuklaryň biri hasaplanýar. Şarlawugyň beýikligi 979 metr bolup, Wenesuelanyň ýagyş tokaýlarynda ýerleşýär. 1933-nji ýylda bu sebitde magdan känlerini gözlemek üçin uçar...