TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Angliýanyñ “Arsenal” topary

Mesut Öziliň transferi amala aşdy

Angliýanyň “Arsenal” toparynda çykyş eden asly türk bolan Germaniýanyň raýaty Mesut Özil resmi ýagdaýda Türkiýäniň “Fenerbahçe” toparyna geçdi. Özil bilen türk toparynyň arasynda 3,5 ýyllyk...

Mesut Özil “Fenerbahçe” toparyna geçdi

Germaniýanyň türk asylly futbolçysy Mesut Özil Angliýanyň “Arsenal” topary bilen şertnamasyny ýatyryp, Türkiýäniň “Fenerbahçe” toparyna geçdi. Bu barada türk metbugat gulluklary habar berdi. Indi birnäçe...

Her bir ýeňiş üçin 3 müň agaç

Angliýanyň “Arsenal” toparynyň goragçysy Hektor Bellerin dünýäde tokaý zolaklarynyň döredilmegi hem-de olaryň sanynyň köpeldilmegine goşant goşmak maksady bilen haýyr-sahawat kompaniýasyna goşulmagy makul bildi. 25 ýaşly...

Belli rus futbolçysynyň doglan güni

“Zenit” topary ozalky futbolçysy Andreý Arşawini doglan güni bilen gutlady. 29-njy maýda toparyň öňki ýarymgoragçysy, indi bolsa Sankt-Peterburg ýaşlar futbolynyň baş müdiriniň geňeşçisi we 16...

Futbol transferleri…

Ata Watan Eserleri
“Milanyñ” derwezewany Džandluiji Donnarumma tomusdaky transfer penjiresinde toparyny terk eder. Munuñ sebäbi topar bilen baglaşan şertnamasyny uzaldyp bilmedi diýip, “La Gazzette Dello Sport” saýty habar...