TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Angliýa

Türkiýäniñ Döwlet Teatrlary

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, her ýylyñ 23-nji aprelinde özboluşly we örän ähmiýetli halkara baýramçylyklaryñ biri bellenip geçilýär. Türkiýe Respublikasynyñ esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürk bu güni täze...

Adele “2022 BRIT” baýraklarynyň ýyldyzy boldy

Ata Watan Eserleri
Her ýyl Angliýada geçirilýän dabarada, aýdym-saz dünýäsiniň iň gowularyna berilýän “BRIT” baýraklary düýn Londonda täze eýelerine berildi. Dünýä belli Iňlis aýdymçysy Adele birden köp kategoriýada...

Şa aýaly Ýelizaweta tagtynyň mirasdüşerini yglan etdi

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň şa zenany Ýelizaweta II. tagta çykmagynyň 70-nji ýyly mynasybetli mirasdüşerini habar berdi. Şa aýal tagta mirasdüşerleriň atlaryny görkezdi. Angliýanyň şa zenany Ýelizaweta tagtyň 70...

Bill Geýtsden arassa energiýa üçin 15 milliard dollar maýa goýumy

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts tarapyndan goldanýan hususy jemgyýetçilik gaznasy bolan “Breakthrough Energy Catalyst” ABŞ, Angliýa we Ýewropa Bileleşigi boýunça arassa energiýa tehnologiýa taslamalaryna 15...

Ajun Ylyjaly täze toparynda ilkinji transferi amala aşyrýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň «Spor Toto 1-nji ligasynyň» wekili «Bursasporuň» ýakynda düzümden aýrylan kapitany Emirhan Aýdogan topar bilen hoşlaşjakdygyny aýtdy. 24 ýaşly futbolçynyň täze topary hökmünde ýakynda türkiýeli...

“Ýewro-2020” Angliýada koronawirusyň ýaýramagyna sebäpkärmi?

Angliýada çap edilýän “The Times” neşiri angilýaly lukmanlaryň futbol boýunça “Ýewro-2020” çempionaty final tapgyrynyň  Londonda geçirilmegi koronawirusyň tutuş döwlet boýunça giňden ýaýramagynda “özüne mahsus ýagdaýda...

Täze “Superliga” döredildi

Angliýanyň, Italiýanyň we Ispaniýanyň iň gowy toparlary, ýagny jemi 12 topar “Real Madrid” toparynyň prezidenti Florentino Peresiň ýolbaşçylygyndaky Ýewropa “Super liga” çempionatynyň döredilendigini barada habar...

Iň gowy milli çempionat

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň jemi boýunça Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS), milli futbol çempionatlaryň sanawyny çykardy. Guramanyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, milli futbol çempionatlaryň...

Günorta koreýaly futbolça bagyşlanan film

Angliýanyň “Tottenhem” futbol toparynyň tälimçilik wezipesine Žoze Mourinýo bellenenden soňra, günorta koreýaly hüjümçi Son Hyn Miniň futbol karýerasyny ösüşlere tarap ugur aldy. Häzirki wagtda dowam...

“www” 30 ýaşady

Bütindünýä internet tory, başgaça aýdylanda (www) köp ýyldan bäri durmuşymyzda möhüm orny bar. 1990-njy ýylyň 20-nji dekabrynda döredilen bu sahypa, 1991-nji ýylda bütin dünýäde ulanylmaga...