TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ananas

Ananasyň peýdaly häsiýetleri  

Ananasyň watany Günorta Amerika hasaplanylýar. Olary uly göwrümde ösdürip ýetişdirmek XIX  asyryň başlarynda ýüze çykypdyr. 1950-njy ýyllardan başlap ananasy ösdürip ýetişdirmek ýokary derejelere eýe bolupdyr....