TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

An-2” kysymly uçarlar üçin daşarky bazarlardan satyn alynýan awiabenzini öndürmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

“An-2” kysymly uçarlar üçin awiabenzin öndürilýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowyň hasabatyna görä, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda ýurdumyza daşarky bazarlardan getirilýän nebit önümleriniň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça alnyp...