Tag : Amerikanyň Kolorado ştatynyň ýaşaýjylary

SIZDEN GELENLER

Gar hakynda täsin maglumat

Gyş paslynyň gelmegi bilen her bir adam uly ýa-da kiçiligine garamazdan tebigatyň ak dona büreneni görmek isleýär. Ýöne, tebigaty ak dan büreýän garjagazlar hakynda bolsa...