TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Amerikanyň kino-sungat akademiýasy

Oskar üçin täzelik

Ata Watan Eserleri
93-nji gezek geçiriljek “Oskar” premýerasynyň gurnaýjylary dünýäde ýüze çykan käbir çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli kinoteatrlaryň ýapylmagyny göz öňüne tutup, Oskar premýerasynyň kino saýlama tapgyryna onlaýn görnüşinde...