TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

Mekdep mugallymlary : Amerikada gysga wagtlyk okuw mümkinçiligi

Baş Redaktor
Tejribeli  mugallymlara we dolandyryjylara amerikan jemgyýetine, medeniýetine we gymmatlyklaryna, guramalaryna çuňňur göz ýetirmäge müminçilik berýän SUSI maksatnamasy resminamalary kabul edýär. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň...

Türkmenistandaky Akkreditlenen Diplomatik Wekilhanalaryň sanawy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky we halkara guramalarynyň akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň sanawyny Size ýetirýäris. Bu sanawy Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň web saýtyndan aldyk. № Edaranyň ady Ýolbaşçy...

Amerikada Talyp haky bilen bilim alyň!

vepa
Amerikanyň Birleşen ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan habar berilişine görä, ýörite maksatnamalar arkaly Siz dünýäniň bilim boýunça iň ösen ýurtlarynda bilim almak mümkinçiligine eýe bolup bilersiňiz!...