Tag : Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dört Prezident göni ýaýlymda waksina kabul etdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti bolan dört şahsyýet watandaşlaryny koronowirusa garşy waksinalardan endişe etmezlige çagyrdylar. Amerikan metbugatynyň ýazmagyna görä, ýurduň soňky Prezidentlerinden Jimmi Karter, kiçi Jorj...
BIZNES

«Kia Motors» awtoulaglaryň kepillik möhletini uzaltdy

Ata Watan Eserleri
Birnäçe gün mundan ozal «Hyundai» kompaniýasy dünýäniň dürli künjeklerindäki şahamçalarynda satan awtoulaglarynyň kepillik möhletini uzaltdy. Bu habary eşiden «Kia Motors» awtoulag kompaniýasynyň işgärleri hem özleriniň...
JEMGYÝET

Donald Tramp Nowruz baýramyny gutlady

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly jenap Prezident, Amerikanyň halkynyň adyndan Sizi we Türkmenistanyň halkyny Nowruz baýramy bilen gutlaýaryn. Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy...