Tag : Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Birmingem Alabama uniwersitetiniň hassahanasynda dünýä inen bäbejik ene göwresinde bary-ýogy 21 hepde ýatdy

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Dünýäde iň ir doglan bäbejik

Ginnesiň rekordlar kitaby, hakykatdan-da, täsinlikleriň ýygyndysy. Ondaky käbir rekordlara bolsa akyl ýetirmek hem kyn. Ynha, bu neşiriň hünärmenleri tarapyndan ýakynda bellige alnan rekord hem akyl...