TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Amerikada ýaşamak

Ýosemite Jülgesi: Steve Jobsyň ylham mekany

Ata Watan Eserleri
Saýtymyzda öň berlen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eden gezelenjimiz baradaky ýazgylarymyzy Ýosemite Jülgesiniň täsinlikleri bilen dowam edýäris. Biz Ýosemite milli seýilgähine gitmek üçin agşamara Los Angelesden...

Los Angeles – “Perişdeleriň şäheri”. Syýahat ýazgylary…

Ata Watan Eserleri
Meniň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda goýan “Amerika Size garaşýar. Täze başlaýanlar üçin” atly syýahat hakyndaky ýazgylarym garaşanymdan hem has uly gyzyklanma eýe boldy. Emma, biziň öz syýahat...