TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Amerika

Mekdep mugallymlary : Amerikada gysga wagtlyk okuw mümkinçiligi

Baş Redaktor
Tejribeli  mugallymlara we dolandyryjylara amerikan jemgyýetine, medeniýetine we gymmatlyklaryna, guramalaryna çuňňur göz ýetirmäge müminçilik berýän SUSI maksatnamasy resminamalary kabul edýär. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň...

USAID Türkmen senetçilik önümleriniň dünýä derejesinde satylmagyna ýol açýar

Türkmenistan, Aşgabat, 2022-nji ýylyň 5-nji marty – Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) ýerli “Orlan” kompaniýasy bilen bilelikde “Handmade Exports 2021” (HME) startap inkubator maksatnamasynyň soňky çäresini...

2022-nji ýyldaky “Oskar” baýrak gowşurylyş dabarasyndaky alyp baryjylar yglan edildi

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň kinofilm sungat we ylymlar akademiýasy tarapyndan 1929-njy ýyldan bäri berlen we şu ýyl 94-nji gezek eýelerini tapjak “Oskar” baýraklarynyň gowşurylyşynda çykyş etjek alyp baryjylar...

Zendaýanyň mum heýkeli ýasaldy

Ata Watan Eserleri
Meşhur aýdymçy we aktrisa Zendaýanyň mum heýkeli, Amerikadan soň indi Londondaky “Madame Tussauds” muzeýi üçin ýasaldy. Amerikaly aktrisa we aýdymçy Zendaýanyň mum heýkeli, bir-birinden meşhur...

Iň köp aýlyk alýan sazandalaryň sanawynda ýeke-täk zenan: Teýlor Swift

Ata Watan Eserleri
Abraýly aýdym-saz neşirçisi “Rolling Stone” soňky ýylda iň köp girdeji gazanan sazandalary yglan etdi. ABŞ-ly rok ýyldyzy Brýus Spreýsten (72) 590 million dollar girdeji gazanyp,...

Süýt almak üçin baryp, 1 million dollar utdy

Amerikaly bir adam çagalaryna süýt almak üçin söwda merkezine giripdi. Ýöne ol merkezden eli süýtli däl-de, 1 million dollarly çykdy. Has takygy, onuň bijesi şunça...

“Forrest Gump” romanynyň awtory aradan çykdy

Ata Watan Eserleri
“Forrest Gump” romanynyň awtory Winston Groomyň 77 ýaşynda aradan çykandygy habar berilýär. Awtoryň romany esasynda şol bir at bilen surata düşürilen “Forrest Gump” filmi 1994-nji...

Ugurtapyjy akraplar (24.10 — 22.11) kimler

Ata Watan Eserleri
Umumy häsiýetnama Akrap ýyldyzlaryň sekizinjisi bolup, olar suwy juda halaýarlar. Akraplar duýgurdyrlar. Şeýle-de olar köplenç daş-töwerekden daşlaşyp, öz duýgy dünýäsine aralaşýarlar. Akraplar özlerini juda söýýärler....

Kane Uest prezidentlige ymtylýar

Ata Watan Eserleri
Meşhur amerikaly reper (aýdymçy) we Kim Kardaşýan ýoldaşy Kane Uest ABŞ-nyň Garaşsyzlyk güni 2020-nji ýylda geçiriljek Prezident saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşjakdygyny mälim etdi. Ýöne hasaba...

Halkara kino festiwalyna hödürlenen filmler

14-nji iýunda başlajak Halkara migrasiýa film festiwalynda “çeper film” kategoriýasynda bäsleşjek filmler yglan edildi. Dünýä abraýly baýraklarynyň eýesi bolan režissýor Nuri Bilge Jeýlanyň emin agzasy...