TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

AMAZON elektron  söwda

Emeli  intellekt

Ata Watan Eserleri
Emeli intellekt (EI), adamlaryň ýa-da haýwanlaryň  tebigy intellektinden tapawutlylykda, maşynlar ýa-da  beýleki  enjamlar  tarapyndan sanly  görnüşde  görkezilen akyl. Öňdebaryjy EI okuw kitaplary bu ugry “akylly...