TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Altyngözel Amanmämmedowa

Aslyň kimlerden?

Baş Redaktor
Hawa, sözbaşymdaky sorag türkmenlerde birek-birek bilen tanyşlyk açylandaky berilýän soraglaryň başydyr. “Aslym-a pylanylardan bolmaly” diýen jogaby eşitseňem-ä eşidersiň welin, aslynyň türkmendigini, onda-da, men diýen ägirtleriň...

Baýrakly Teswirler: Saýlanan teswirler belli boldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslamany amala aşyrdy. Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...

Ýeňijiler Sylaglandy : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

vepa
“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ýeňijiler sylaglandy. “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnaly tarapyndan yglan edilen we Makul Hyzmat Terjime merkeziniň goldaw bermegi bilen gurnalan “Ata Watan eserleri”...

Bagyşla diýmäge derek

vepa
Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?...