TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Altyn Aý” medaly

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ruhyýet” köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi geçirildi....