TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

alma haçan ekilýär

Almanyň ösdürilip ýetişdirilişi we köpeldilişi

Baş Redaktor
Ýakynda saýtymyza ýerleşdirilen Erigiň ösdürilip ýetişdirilişi we onuň peýdasy atly makalasyna bolan gyzyklanmany hasaba alyp Size S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy Hojamberdiýew Amangeldiniň...