TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Alexa Rank”

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň saýty “Google” bilen bäsleşýär. Ýöne häzirlikçe “Google” öňde barýar. Muny bir degişme äňeniňde hem kabul edip bilersiňiz. Sebäbi “Google” ýaly dünýä...

Saýtymyz 1-njilik ornuny has-da berkidýär

Baş Redaktor
Saýtymyz Türkmenistan baradaky habarlary ýaýradýan saýtlaryň arasynda birinji we  Türkmenistandan girilen saýtlaryň arasynda üçünji orna ýerleşdi. Ýadyňyzda bolsa düýn saýtymyza ýörite habar ýerleşdiripdik we “Atavatan...