TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

älemiň iň uly üç ölçegli kartasy

Iň uly 3D älem kartasy döredildi

Astrofizikler älemiň iň uly üç ölçegli kartasyny döretdiler. Bilermenleriň aýtmagyna görä, üç ölçegli döredilen bu karta kosmosyň taryhyny has gowy düşündirmäge kömek edýän taslama bolup...