TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

älem

Älem giňişligine uly maýa goýumlar

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň «SapceХ» kompaniýasy Pentagondan 2022 ― 2027-nji ýyllar aralygynda ýerli harbylar üçin älem gurluşlaryny uçurmak üçin 316 million dollarlyk şertnama baglaşdy. Şeýle hem amerikan harbylary şol ýyllar aralygynda...

Aýa gonmak üçin ýörite enjam

vepa
9-njy maýda häzirki wagtda dünýäde iň baý adam hasaplanylýan millarder Jeff Bezos “Blue Origin” kompaniýasy bilen bilelikde işlenip düzülen taslama gol çekdi. Taslama Aýyň üstünde...