Tag : Albert Eýnşteýn

SIZDEN GELENLER

Paýhaslar   ummany

Ownuk jikme-jikliklere sabyr etmek, älem ýaly uly eseri kämilleşdirýär.                   Jelaleddin  Rumy                          ...
JEMGYÝET

Bir hatyň bahasy 400 müň dollar. Sebäbi…

Dünýä belli nemes fizigi Albert Eýnşteýniň iň meşhur işi bolan E=mc2 formulasyny öz içine alýan haty ABŞ-nyň 400 müň dollaryna satylýar. Metbugat sahypalarynyň ýazmagyna görä,...
BILIM

Albert Eýnşteýniñ ylmy çaklamasy barlandy

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ýaponiýanyñ alymlary Albert Eýnşteýniñ dartyş güýçi sagadyñ akymyna täsir edýär diýen ylmy çaklamasyna, eksperiment üsti bilen göz ýetirdiler. Tokio uniwersitetiniñ professory Hidetosi Katoriniñ ýolbaşçylygynda eksperimenti...
JEMGYÝET

Gara dilik ― älemiň täsinligi

vepa
10-njy aprelde älem meseleleri boýunça bir wagtyň özünde bolup geçen 6 sany metbugat maslahatynda «Gara dilik» diýlip atlandyrylýan älem täsinliginiň suraty taryhda ilkinji gezek görkezildi....