TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Al-Horezmi

Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş toplumy gurulýar

Ata Watan Eserleri
Daşoguz şäheriniň merkezi böleginde ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy başlandy ― diýip, «Daşoguz habarlary» gazetinde ýazylýar. Ol Al-Horezmi köçesiniň ugrunda bina edilýär. 6,5 gektar meýdany tutýan bu...

Biometriki maglumatly pasporty nireden almaly?

vepa
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär, ýagny, Görogly, Gubadag, Gurbansoltan eje adyndaky, S.A.Nyýazow adyndaky etraplarynyň we Daşoguz şäheriniň ýaşaýjylary!...