TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Akylly şäher» — aýawly şäher

«Akylly şäher» we sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Ata Watan Eserleri
Ylmyň depginli ösýän we tehnologiýalaryň günsaýyn kämilleşýän zamanasynda «akylly şäher» konsepsiýasy bütin dünýäde ululy-kiçili şäherleriň ýüzlerçesi tarapyndan durmuşa geçirilýär. «Akylly şäher» düşünjesi dürli çeşmelerde dürliçe...