TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi

Aşgabat şäherinde gurluşygy alnyp barylýan binalar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün ýagny, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni bellenilýär. Şu gün şeýle hem  «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi öz işine başlaýar. Türkmenistanyň...

«Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi

Hormatly sergä gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Her ýylyň 25-nji maýynda...