TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Akyl.

Iňlis nakyllary Türkmen dilinde : Makul Sözlük

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa Makul Sözlügiň döredijilik topary ata-babalarymyz tarapyndan uzak ýyllaryň dowamynda döredilen  türkmen nakyllarynyň 500 sanysyny iňlis diline terjime edip, Size ýetiripdi. Siz bu nakyllary...

Şokoladyň iýmeli möçberi

Baş Redaktor
Bilşimiz ýaly, dünýäde süýji tagamlar örän kän we biz olary iýmägi örän halaýarys. Çagalarymyzyň we jigilerimiziň küýsegi, uly adamlaryň söhbetlerini has hem süýjıleşdirýän şokolad barada...