TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Akdepe

Türkmenistan : Dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Düýn Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda ýurdumyzyň döwlet dolandyryş ulgamyny has-da kämilleşdirmek, welaýatlaryň etraplarynyň, şäherleriniň we obalarynyň...

Daşoguz welaýaty :dolandyryş-çäk gurluşy boýunça teklipler

Baş Redaktor
Biz Size öň Ahal we Balkan welaýaty boýunça  dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmegiň çäklerinde  teklipleri ýetirdik. Indi bolsa Size Daşoguz welaýaty boýunça teklipleri ýetirýäris.   Daşoguz welaýaty...

Oba hojalygy boýunça netijeli gözlegler geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň ylmy işgärleri oba hojalyk ekinleriniň täze görnüşlerini döretmek, seleksiýa we tohumçylyk işlerini talabalaýyk alyp barmak, ekinleriň ösdürilip...