TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi

Aşgabat gününe bagyşlanan halkara sergi

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün halkara hem-de döwlet sergileriniň geçirilýän ýeri bolan Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynyň giň sergi zalynda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Ak şäherim Aşgabat» atly...

Aşgabat şäherinde gurluşygy alnyp barylýan binalar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Şu gün ýagny, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni bellenilýär. Şu gün şeýle hem  «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi öz işine başlaýar. Türkmenistanyň...