TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ak nokatlar

Düwürtikleri çalt we tebigy ýagdaýda nädip bejermeli?

Düwürtikden ejir çekýän bolsaňyz, ýeke dälsiňiz. Düwürtik, ýag we ölen deri öýjükleri deriniň gözeneklerini ýapanda ýüze çykýan umumy deri meselesidir. Adatça ýüzde, döşde, arkada, eginde...