TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ajaýyp ýerler

Parawbibiniň ak aramgähi : Keramatly ýer

Baş Redaktor
Türkmenistanyň islendik künjeginde gadymy rowaýatlar bilen baglanyşykly ýerler bardyr. Olaryň biri hem Balkan welaýatynda Köpetdagyň eteginde owadan dag manzarlarynyň içinde ýerleşýän Parawbibiniň ak aramgähidir. Bu...

“Kyrk gyz” gowagy: Size täsinlikler garaşýar

Baş Redaktor
Türkmenistan döwletimiz baý taryhy hem-de medeniýeti bilen hemmeleri haýrana goýýar. Şeýle ajaýyp ýurdumyzyň tebigy gözellikleri hem köpleriň ünsüni çekýär.     Tebigat, taryh we beýleki...