Baş sahypa Etiketler Ajaýyp söýgi setirleri

Etiket: ajaýyp söýgi setirleri

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Makul Hyzmat” hususy kärhanasynyň baş direktory Altyn Nurmuhammedowa saýtymyza beren beýanatynda, kärhananyň intellektual telekeçilik başlangyçlardan ugur alyp hereket edýändigini, müşderlerine...

Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler giriziler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygynda ýaş nesli mynasyp terbiýelemegiň üstünlikleriň girewi bolup durýandygyny nygtap, maşgala gymmatlyklaryna aýratyn üns bermegiň zerurdygyny...

Jemi 2 million 318 müň 602 gezek: 2020-nji ýylyň maglumaty

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýty 2020-nji ýylda özüniň okyjylarynyň sanyny ep-esli artdyrdy, ýurdumyz baradaky habarlary  we global täzelikleri her gün on müňlerçe okyjylara...

Gülälek Gulmyradowa: Türkmenistan Öňe

https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/2021/02/VID_36730113_102114_829.mp4 «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi, Türkmenistanyň Mukamlar köşgüniň aýdymçysy Gülälek Gulmyradowanyň ýerine ýetiren şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa edip...

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy

Düýn  Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde  alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Häzirki döwürde bu ugurda öňde goýlan wezipeleri...

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň Android ulgamynda işleýän applikasiýasy- Atavatan  Applikasiýasy täzelendi.  Türkmen, Türk, Iňlis we Rus dillerinde hereket edýän, Türkmenistan we global...

Meýlis Hydyrow: Maksadym ussat skripkaçy bolmak

Kitaplar, aýdymdyr sazlar adamzadyň ruhy gymmatlygy hasaplanýar. Saz – bu her bir ynsanyň ýüregine barýan inçe ýoly yzarlaýar. Saz sözsüz durmuşy suratlandyrýar. Türkmeniň akyldar...

Mämmetsapar Toýlyýew: Ussatlary gören halypa

Islendik ýerde, islendik pursatda sazyň sesi ýa-da aýdymçynyň owazy gulagymyza ilse, içki oýlarymyzyň rahatlygyna, alňasaňlydygyna, ýa-da duýgulanandygyna, garaz, hiç bir zada garamazdan sungatyň jadylaýjy...

Gülälek Gulmyradowa: Sada Duýgy

https://atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/gulalek.mp4   «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi, Türkmenistanyň Mukamlar köşgüniň aýdymçysy Gülälek Gulmyradowanyň Sada duýgy şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp...

Begmyrat Annamyradow : Seni söýerin

https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/bega1.mp4 Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi Begmyrat Annamyradowyň "Seni söýerin" şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp...