Tag : «Airbus

BIZNES

“SpaceX” we “Alibaba” kompaniýalary Aşgabatdaky ulag maslahatyna gatnaşar

“SpaceX”, “Alibaba” we “Boeing” kompaniýalarynyň wekilleri 3-4-nji maý aralygynda Aşgabatda geçiriljek “Halkara ulag we üstaşyr geçelgeler: özara baglanyşyk we ösüş” (ITTC 2023) atly ikinji halkara...
BIZNES

Türkmen-fransuz işewürlik duşuşyklary

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda paýtagtymyza gelen Fransiýa Respublikasynyň Telekeçiler assosiasiýasynyň, iri halkara we fransuz kompaniýalarynyň agzalaryndan ybarat wekiliýetiň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda...
TEHNOLOGIÝA

Ekologiýa taýdan arassa ilkinji uçarlar

1970-nji ýylda esaslandyrylan fransuz awiasiýa kompaniýasy “Airbus” 2035-nji ýyla çenli işe başlamagy meýilleşdirilýän dünýäniň ilkinji ekologiýa taýdan arassa uçary üçin üç taslama öňe sürdi. Çünki...
JEMGYÝET

Mekgejöwen meýdançasyna gondy

vepa
«Ural howaýollary» awiakompaniýasynyň «Airbus A ― 321» ýolagçy uçary Moskwa oblastyndaky Žukow howa menziline mejbury gonuşy amala aşyrdy. Bu täsin gonuş barada TASS habar berýär....
JEMGYÝET

Germaniýada sürüjisiz uçýan taksi

vepa
Germaniýanyň «Lilium» kompaniýasy bäş orunly uçýan taksi işläp düzdi. Kompaniýanyň aýtmagyna görä, bu dünýä boýunça ilkinji synagdyr. Çünki mundan ozal käbir kompaniýalar tarapyndan uçýan taksiler...
JEMGYÝET

Dünýäniň iň uly ýolagçy uçary

vepa
Dünýäniň iň meşhur we öňdebaryjy uçar öndüriji kompaniýalarynyň biri bolan «Airbus» ýakynda «A-380» kysymly ýolagçy uçarlarynyň önümçiligini assa-ýuwaşdan bes etmek kararyna geldi. «A-380» ilkinji öndürilip...