TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Airbus

Ekologiýa taýdan arassa ilkinji uçarlar

1970-nji ýylda esaslandyrylan fransuz awiasiýa kompaniýasy “Airbus” 2035-nji ýyla çenli işe başlamagy meýilleşdirilýän dünýäniň ilkinji ekologiýa taýdan arassa uçary üçin üç taslama öňe sürdi. Çünki...

Mekgejöwen meýdançasyna gondy

vepa
«Ural howaýollary» awiakompaniýasynyň «Airbus A ― 321» ýolagçy uçary Moskwa oblastyndaky Žukow howa menziline mejbury gonuşy amala aşyrdy. Bu täsin gonuş barada TASS habar berýär....

Germaniýada sürüjisiz uçýan taksi

vepa
Germaniýanyň «Lilium» kompaniýasy bäş orunly uçýan taksi işläp düzdi. Kompaniýanyň aýtmagyna görä, bu dünýä boýunça ilkinji synagdyr. Çünki mundan ozal käbir kompaniýalar tarapyndan uçýan taksiler...

Dünýäniň iň uly ýolagçy uçary

vepa
Dünýäniň iň meşhur we öňdebaryjy uçar öndüriji kompaniýalarynyň biri bolan «Airbus» ýakynda «A-380» kysymly ýolagçy uçarlarynyň önümçiligini assa-ýuwaşdan bes etmek kararyna geldi. «A-380» ilkinji öndürilip...