TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Air Jordan” markasy barada

“Air Jordan” markasy barada

Sportuň basketbol görnüşi diýenimizde, aklymyza gelen ilkinji aýakgap  “Air Jordan” markaly aýakgapdyr. Markanyň taryhy 1970-nji ýyllara degişlidir. 1926-njy ýylda Frank Rudy işleýän wesipesinden käbir sebäpler...