TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ahal welaýatynyň we Ak bugdaý etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylary hem-de jogapkär işgärleri

“Täç Hil” : Hiliň nusgalyk täze derejesi

vepa
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän polietilen torbalary we çygly süpürgiçleri öndürýän “TÄÇ HIL” hususy kärhanasynyň açylyş dabarasy 27.06.2019 senesinde, kärhananyň taryhynda unudulmajak ajaýyp...