TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän umumybilim berýän ýöriteleşdirilen 17-nji orta mekdebi

Bäsleşigiň nobatdaky oýny geçirildi

Ata Watan Eserleri
Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 7-nji oýny geçirildi. Bu...