TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri

Türkmenistanda ýazky bag ekmek möwsümine badalga berildi

Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga berildi. Bu özboluşly ekologik çäre paýtagtymyzyň ilersinde, dag etegindäki ajaýyp...

Halk Maslahatynyň Başlygy: COVID-19-yň gaýragoýulmasyz yzlarynyň çagalara zeper ýetirmezligini gazanmaly

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda bu ýerde alnyp barylýan işleriň...

Tapawutlanan ýerli gurluşyk kompaniýalary Arkadag şäheriniň ikinji tapgyryna gatnaşarlar

Ata Watan Eserleri
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Saparynyň barşynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag...

Arkadag şäherinden Awaza çenli ýokary tizlikli otly gurlar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheriň...