TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ahal Teke Bedewi

Ýedi çapyşyk: jemi 120.000 Amerikan dollary möçberinde baýraklar

Baş Redaktor
«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanyp at çapyşyklary geçirildi, sergiler gurnaldy. Türkmenistanyň Prezidenti Köpetdagyň eteginde ýerleşýän...

Kakageldi Seýitmuhammedow: — Ylham gorum bedewler

vepa
Döwrüň belent ruhuny, durmuş gözelligini açyp görkezýän eserleri döretmekde alyp barýan işleri dogrusynda halypa suratkeş, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Kakageldi Seýitmuhammedow bilen söhbetdeş bolduk....