TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Ahal durmuşy» gazeti

«7 gün» şertbetleriniň görnüşi 11-e çykdy

«Ak ýaprak» hojalyk jemgyýetine degişli kärhanada «7 gün» haryt nyşanly şerbetleriň görnüşleri 11-e ýetirildi. Bu barada «Ahal durmuşy» gazeti habar berýär. Kuwwatly kärhana Bä­her­den et­ra­by­nyň...

Plastmassa we polietilen önümleri Türkmenistanda öndürilýär

Baş Redaktor
«Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýetiniň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki telekeçileriň senagat zolagynda ýerleşýän plastmassa we polietilen önümlerini öndürýän kärhanasy önümçiligiň görnüşlerini barha artdyrýar — diýip, «Ahal...

«Täç hil» ― Merkezi Aziýada ilkinji

Ata Watan Eserleri
«Täç hil» hususy kärhanasy Merkezi Aziýada ilkinji bolup gel görnüşli antibakterial serişdesiniň önümçiligini ýola goýdy ― diýip, «Ahal durmuşy» gazeti habar berýär. Bakteriýalary ýok etmekde hem-de elleriň derisini...

Türkmen metbugatynda-21.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň kazylarynyň I maslahaty geçirildi». (TDH) Baş sahypada: Hormatly Prezidentimiziň adyna Kanadanyň Premýer-ministri, Jastin Trýudodan, Ysraýyl Döwletiniň Premýer-ministri, Binýamin Netanýahudan...