TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

agzybirlik

Iňlis nakyllary Türkmen dilinde : Makul Sözlük

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa Makul Sözlügiň döredijilik topary ata-babalarymyz tarapyndan uzak ýyllaryň dowamynda döredilen  türkmen nakyllarynyň 500 sanysyny iňlis diline terjime edip, Size ýetiripdi. Siz bu nakyllary...

Döwletliligi kemala getirýän gymmatlyklaryň kämil beýany

Kitap ajaýyp hazyna. Onuň bilen ençeme düşünjeleriň many-mazmunyna akyl ýetirmek , ýakyn dost bolmak bilen bolsa bütin dünýäni sahypalaryň arasyndan görmek mümkin.  Kämil galam eýeleriniň...

Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi : Türkmenistanyň Prezidentiniň Täze kitaby

Türkmenistanyň Prezidenti özüniň täze eseri “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyny ýazyp tamamlady. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda halkymyzyň...